Da bi saznali više o načinu rada tržišta električne energije, i kako da uštedite na troškove za potrošnju struje, pogledajte našu brošuru ovde:

Sada imamo izbor!

Nudimo najkonkuretnije cene

Garantujemo sigurnost u snabdevanju strujom

Pružamo kvalitetnu isporuku

Dajemo vrhunsku uslugu i sigurni dobitak za vašu kompaniju!

Novosti

Liberalizacijom tržišta električne energije u Srbiji veliki potrošači i potrošači na srednjem naponu obavezni su da električnu energiju nabavljaju na slobodnom tržištu. Mali potrošači i domaćinstva i dalje imaju pravo da koriste javno snabdevanje koje podrazumeva netržišnu (višu) cenu energije.

EDS International Beograd je počeo sa radom novembra 2013 godine. Tokom 2014 godine EDS Beograd je ostvario promet od 904 GWh, u vrednosti od 22 miliona evra. Od 1 januara 2015 godine snabdevamo niz industrijskih potrošača u Srbiji sa ukupnom godišnjom potrošnjom preko 40 GWh. U drugom kvartalu 2015 godine EDS Beograd je počela da snabdeva i lokalne samouprave.

Otvaranje tržišta na ovakav način dugoročno najviše koristi donosi samim potrošačima, pre svega zbog mogućnosti da se opredele za energiju iz različitih izvora, kao i različitim snabdevačima koji su konkurencija jedni drugima.

EDS nudi najkonkurentniju cenu električne energije
EDS uvek daje najpovoljniju moguću cenu u skladu sa berzanskim kretanjima. Kompanije koje EDS snabdeva električnom energijom imaju cene koje su niže od cena koje su im nudili drugi snabdevači.