O nama

Profil kompanije

EDS je kompanija za trgovinu i snabdevanje električnom energijom u regionu jugo-istočne Evrope. Prisutna na regionalnim berzama struje, sa godišnjim portfolijom od 2 TWh energije, EDS je u vrhu najvećih privatnih kompanija za trgovinu i snabdevanje sa električnom energijom u regionu. Organizovana u holding strukturi, EDS doo registrovana u Makedoniji, je vlasnik i operativni hub EDS-a u Srbiji, EDS International u Slovačkoj kao i EDS doo u Hrvatskoj. Na nivou velikoprodaje, EDS trguje električnom energijom u svim zemljama u regionu JIE bez izuzetaka. Na nivou maloprodaje, u zavisnosti od otvorenosti tržišta električne energije, EDS je prisutna u Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj. U Makedoniji EDS je ubedljivo najveći trgovac i snabdevač električnom energijom pokrivajući više od 73% liberalizovanog dela tržišta. U Srbiji EDS je u usponu, i drži jednu od najviših pozicija na tržištu. U Hrvatskoj, EDS je među 5 najvećih snabdevača. EDS beleži brzi porast svojih finansijskih pokazatelja. U zadnje tri fiskalne godine, porast godišnjeg obrta za 2013, 2014 i 2015 je EUR 53 miliona, EUR 77 miliona i EUR 103 miliona. Očekivani godišnji obrt u 2016 estimiran je na nivou od EUR 110 miliona.

Struktura Kompanije

EDS je strukturno organizovana u sledećim sektorima: Trading, Scheduling & IT, Back Office, Retail i Accounting. Sektori Trading, Scheduling i Back Office su centralno organizovani u Makedoniji dok sektori za Retail i Accounting su organizovani u svakoj jurisdikciji zasebno.

Trading

Trading sector, nadležan za ukupnu trgovinu električnom energijom, u ime EDS-a aktivan je na platformama HUPX, EPEX SPOT, OPCOM, SEEPEX, LAGIE i IBEX berza, odakle se kupuje energija namenjena za velikoprodaju, maloprodaju u dalju trgovinu. Kada su uslovi oportuni, EDS kupuje struju od velikih nuklearnih i termoelektričnih centrala kako bi zatvorila trgovačke pozicije na duge i srednje periode. Naš Trading sector upošljava trgovce licencirane za više trgovske platforme raznih berza struje. Operacije Trading-a obuhvataju produkte kao što su: futures, day-ahead market i intra-day transakcije.

Scheduling & IT

Scheduling & IT sector (SIT) je odgovoran za obezbeđivanje dovoljno količina prekograničnih kapaciteta kako bi se ugovorene količine električne energije mogle preneti između tačke proizvodnje i tačke potrošnje. SIT je takođe odgovoran za nominiranje satnih trgovačkih transakcija i satne količine potrošnje tržišnim operatorima, u svakoj jurisdikciji zasebno. Zaposleni u SIT sektoru su visoko obrazovani profesionalci angažovani u višestrukim aukciskim transakcijama organizovani od operatora svih prenosnih sistema u regionu. Ovaj je sektor istovremeno odgovoran i za razvoj i održavanje EDS-ove IT & Communication infrastrukture.

Back Office

Operacije Back Office sektora su finansijska i pravna logistika EDS-ovog trgovanja. Svaki MWh električne energije kupljen na berzama, prenesen preko granice i kroz prenosne sisteme različitih operatora u regionu, razmenjen i/ili prodat krajnjim kupcima je pravno ugovoren, precizno proračunat i dužnosno finansijski podmiren. Bankarske i B2B transakcije se takođe ugovaraju, proračunavaju i finansijski podmirivaju preko Back Office dnevnih operacija. U ovom su sektoru zaposleni iskusni finansijski menadžeri i eksperti kao i pravnici specijalizovani za energetsko pravo.

Retail

Retail sector je odgovoran za tržišne analize, marketing i prodaju, proračunavanje količine energije i biling. Zaposleni u Retail sektoru su različitih profesija i sa iskustvom iz brojnih industrija počev od mernih tehnologija, preko industrijskog i energetskog inženeringa do marketinga, prodaje, statistike i analizu podataka. Operacija Retail uključuje: marketing, prodaju, ugovore, predviđanje potrošnje, biling i brigu o klijentima 24/7. Retail isto tako upravlja balansnim grupama u svakoj jurisdikciji gde EDS ima svoju maloprodaju.

Accounting

Accounting sektor brine da su kompanijske knjige u potpunosti i u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima kao i u saglasnosti sa posebnim standardima poreskih vlasti gde je EDS poreski obaveznik. Iskusni licencirani profesionalci u računovodstvu i reviziji sistematski vode računa za svaki finansijski događaj koji je evidentiran u firmi i izveštavaju poreskim vlastima u punoj saglasnosti sa zakonom. Finansijsko računovodstvo EDS-a i procedure za transferne cene usluga između kompanije unutar EDS Group su potvrđene kao najbolje međunarodne prakse poslovanja kako sa strane poreskih vlasti tako i sa strane vrhunskih revizijskih kuća.