Zašto EDS

Zašto EDS

ŠTA DOBIJATE SARADNJOM SA EDS

EDS NUDI NAJKONKURENTNIJU CENU ELEKTRICNE ENERGIJE. EDS uvek daje najpovoljniju moguću cenu u skladu sa berzanskim kretanjima. Kompanije koje EDS snabdeva električnom energijom imaju cene koje su niže od cena koje su im nudili drugi snabdevači.

EDS GARANTUJE KVALITETNE I KONTINUIRANE ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE POTROŠAČIMA SA KOJIMA POTPIŠE UGOVOR O SNABDEVANJU. Finansijska veličina EDS Grupacije obezbeđuje maksimalnu sigurnost u tržišnim operacijama EDS-a tokom berzanskih transakcija, trgovinu i prodaju električne energije. Kontinuitet isporkue električne energije je postojan od samog osnovanja EDS-a u 2011 od kad godišnji promet grupacije raste u svakoj godini.

EDS JE BALANSNO ODGOVORAN ZA SVOJE KUPCE. Balansna odgovornost na tržištu električne energije je obaveza učesnika na tržištu da uravnoteže proizvodnju, potrošnju i ugovorenu kupovinu i prodaju električne energije. To praktično znači da EDS plaća operatoru prenosnog sistema troškove balansiranja potrošnje svojih klijenata i to ne naplaćuje dalje svojim kupcima.

Veliki potrošači (obično oni koji su na visokom naponu) se ponekad opredele da direktno budu balansno odgovorni i da sami snose troškove balansiranja. EDS snabdeva i takve potrošače, bez preuzimanja balansne odgovornosti.

EDS NUDI POTPUNO SNABDEVANJE SVOJIM POTROŠAČIMA. Potpuno snabdevanje je prodaja električne energije kod koje količina električne energije za obračunski period nije utvrđena ugovorom o snabdevanju, već krajnji kupac ima pravo da potroši onoliko energije koliko mu je potrebno u periodu trajanja ugovora, sve dok uredno izmiruje svoje ugovorne obaveze (isto je i kod potpunog snabdevanja prirodnim gasom).

EDS TRGUJE NA SVIM BERZAMA ELEKTRIČNE ENERGIJE. EDS električnu energiju za svoje potrošače kupuje prevashodno na energetskim berzama u regionu, u Mađarskoj (www.hupx.hu) gde EDS je članica berze, Rumuniji (www.opcom.ro), Grčkoj (www.admie.gr) i naravno na SEEPEX-u u Srbiji. Da bi mogao da posluje na ovim berzama EDS je morao svakoj od pomenutih berzi da deponuje značajna finansijska sredstva. Električnu energiju kupljenu na ovim berzama EDS prenosi u Srbiju zakupom prekograničnih kapaciteta (dalekovoda) koje mora da plati unapred.

EDS NAPLAĆUJE SVOJIM POTROŠAČIMA SAMO AKTIVNU ENERGIJU KOJU TI POTROŠAČI STVARNO POTROŠE. Iz tog razloga, sa EDS potrošači ugovaraju samo cene aktivne energije u višoj i nižoj tarifi, odnosno opciono cenu aktivne energije po jedinstvenojceni u svim tarifama. Sve druge naknade koje plaćaju potrošaći električne energije, idu preko računa koje potrošačima izdaje EDS, ali ih zapravo naplaćuju operatori distributivnog i prenosnog sistema (elektro-distributivna državna preduzeća i Elektromreža Srbije, na ime tzv. "mrežarine", tj. naknade za korišćenje ovih sistema), odnosno Vlada Srbije preko EPS Snabdevanja za deo koji se plaća na ime naknade za podsticaj proizvođačima koji struju dobijaju iz obnovljivih izvora energije.

SADA IMATE IZBOR! Da biste počeli da se snabdevate kod EDS-a potrebno je da izmirite finansijske obaveze prema prethodnom snabdevaču. Procedura promene snabdevača treba da se pokrene najkasnije 21 dan pre isteka postojećeg ugovora. Radi toga ne čekajte kraj godine već na vreme nas kontaktirajte.